FOTOKOPIR PAPIR

FOTOKOPIR PAPIR
ŠIFRA NAZIV OPIS
00305 FOTOKOPIR PAPIR Izuzetne beline, 80g, A4 , klasa B
FOTOKOPIR PAPIR: Izuzetne beline, 80g, A4 , klasa B FOTOKOPIR PAPIR A3: Izuzetne beline, 80g, A4 , klasa B FOTOKOPIR PAPIR :  80g, format A4 i A3 , C klasa papira FOTOKOPIR PAPIR: U boji,80gr FOTO PAPIR: Papir za stampanje fotokografija na ink-jet stampacima,sjajni,150gr/m FOTO PAPIR: Papir za stampanje fotografija na ink-jet stampacima,mat,190gr/m BANKPOST : Papir u risu , za pisace masine HARTIJA A3 : Trgovacka hartija u risu,A3,blanko HARTIJA A3: Trgovacka hartija u risu,A3,visoki karo
NOVOSTI

Ukoliko ste zadovoljni našom uslugom, preporučite nas
svojim saradnicima.

Srdačno Vaš   BIROTEX

 


Bireotex katalog

online katalog

-

preuzmite cenovnik