L o k a c i j aČingrijina 21v

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2410-256

Fax: + 381 11 3442-885
e-mail: office@birotex.rs
M a g a c i nNikole Grulovica 71i

Mali Mokri Lug

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 85-83-477
Podaci za partnere


PDV
NOVOSTI

Ukoliko ste zadovoljni našom uslugom, preporučite nas
svojim saradnicima.

Srdačno Vaš   BIROTEX

 


Bireotex katalog

online katalog

-

preuzmite cenovnik